Zinmed nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ IPP

Zinmed nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ IPP

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo (IPP) là Chương Trình Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA) được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Phần Lan. IPP giai đoạn hai kéo dài từ năm 2014 đến năm 2018. Zinmed đã nộp hồ sơ xin đề xuất tài trợ cho dự án khởi nghiệp của mình với mong muốn được IPP hỗ trợ về quy trình, kiến thức, quan hệ cũng như tài chính cho quá trình phát triển sản phẩm của mình.  Read more