Warning: touch(): Unable to create file /tmp/custom1.tmp because No space left on device in /home/zinmed/public_html/wp-admin/includes/file.php on line 164

Warning: fopen(/tmp/custom1.tmp): failed to open stream: No space left on device in /home/zinmed/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 99
December 2014 - Zinmed | Giải pháp quản lý điều trị bệnh tiểu đường

Công bố và trao giải Hội tụ 2014 và Best Mobile Products 2014

Ngày 5/12/2014, tại Tp.HCM, Tạp chí Xã hội Thông tin – ấn phẩm của Tập đoàn VNPT đã phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Microsoft Vietnam cùng tổ chức đêm Gala công bố và trao các giải thưởng của cuộc thi “Hội tụ 2014” và “Best Mobile Products 2014”. Tập đoàn VNPT là một trong các nhà tài trợ chính cho cuộc thi “Hội tụ 2014” này. Read more…